Farenivået oppgradert til rødt nivå!!

Uværet «Knud» som treffer Sør-Norge fredag er oppjustert til rødt nivå.

 

Vi følger kommunens anbefalinger og oppjusterer farevarselet: Vi ønsker og anbefaler at barn hentes i barnehagen før 15:00. Barn som ikke er hentet blir ivaretatt på vanlig måte. 

Samarbeid/Samkjøring ved henting av barn anbefales.