EN BY FOR ALLE

Vi setter fokus på mangfold og inkludering i barnehagen.

Kristiansand kommune

Byen tar grep for å realisere vedtaket om å være en by for alle. Det politiske likestillingsutvalget støtter opp om Kristiansand kommunes profilering av tiltaket Kristiansand – en by for alle. Et eget design og aktivitetsuke 6 i 2019 skal inspirere til arrangementer og tiltak og sette ekstra fokus på likestilling, inkludering og mangfold i byen.

Bildetekst: Kommunalutvalget

 

Maurtua

Vi setter fokus på mangfold og inkludering i barnehagen. I uke 6 vil Maurtua vise frem noe av dette arbeidet mer konkret ved forskjellige aktiviteter og temaer i barnehagen.

Følg med her og på Facebook for bilder og informasjon etter hvert.

 

For mer info om EN BY FOR ALLE kan du trykke på denne linken: https://www.enbyforalle.no