Forskjellsbehandling!!!!

Private barnehager forskjellsbehandles når kommunen må innføre nasjonal bemanningsnorm - dette får konsekvenser. Vi kan ikke la dette gå forbi i stillhet!

Alle foreldre med barn i offentlig godkjente private og kommunale barnehager i Norge betaler det samme for barnehageplassen. De øvrige inntektene for å drive disse barnehagene kommer gjennom offentlige tilskudd.

Alle private og kommunale barnehager er nå også pålagt gjennom lov å tilby barnehageplass med en nasjonal bemanningsnorm fra 1. august 2019. Det er bra for alle barn som ikke allerede har dette i sin barnehage i dag.

Det er imidlertid ett stort problem med dette:
Din barnehage er i en av de 103 kommunene som ikke gir et offentlig tilskudd som finansierer den nasjonale bemanningsnormen i private barnehager i 2019. På tross av at du betaler det samme som alle andre foreldre med barn i barnehage i Norge.

Ditt barn blir dessverre forskjellsbehandlet og det følger mindre offentlig tilskudd til ditt barn.
Dette gjør det svært vanskelig for mange private barnehager å få på plass nok ansatte i barnehagen.

Kommunen må innføre nasjonal bemanningsnorm i kommunale barnehager fra 1.8.2019.

Kommunen er ikke pliktig å øke tilskuddene til barn i private barnehager for å sette de i stand til å levere en nasjonal bemanningsnorm. Lov om økonomisk likeverdig behandling tillater dette. Dessverre.

For at din barnehage skal få tilskudd beregnet ut i fra en nasjonal bemanningsnorm må enten:

A. Regjeringen ved kunnskapsminister Jan Tore Sanner gi barnehagen et ekstra tilskudd for å finansiere dette fra 1.8.2019

B. Lokalpolitikerne i din kommune vedta en ekstra bevilgning av midler til din barnehage som skal gi alle barnehager muligheten til å innfri det nye kravet om bemanning fra 1.8.2019.

Mer informasjon om forskjellsbehandling av barnehagebarn kan du finne på

www.pbl.no/sider/stopp-forskjellsbehandling-av-barn/