Koronavirus

Vi gjør strakstiltak i Maurtua - både når det gjelder barn, ansatte og renhold. Dere foreldre har også en viktig rolle. Vi må sammen gjøre en samfunnsdugnad!

Oppdatert: 11.3.20 kl. 19:30:

Det er ekstremt viktig at dere foreldre informerer barnehagen hvis du eller noen i familien blir smittet. Barn eller ansatte som har vært i nærkontakt til et bekreftet tilfelle, inkludert de som bor sammen med bekreftet tilfelle, skal settes i karantene i to uker.

Samtidig må dere foreldre bidra i vårt ekstra fokus på nøye håndvask for barn hver morgen. Korona smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person til en annen. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.  

Viktig: 

God hoste- og håndhygiene, samt ekstra rengjøring av alle berøringspunkter for barn og voksne reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus.

NB! Barn med snørrete/rennende nese og hoste må holdes hjemme fra bhg  

Maurtua barnehage holder løpende dialog med smittevernlege i kommunen.  

Barn eller ansatte som får påvist sykdom skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp alle kontakter i henhold til gjeldende retningslinjer.

Andel barn som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad.

Dere kan følge viktig informasjon fra kommunens hjemmeside https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/ 

Ved spørsmål kan daglig leder kontaktes.

 

Mvh

Kjetil

Daglig leder

Mobil: 90174647