Maurtua stenger fredag 13. mars

Vi velger å stenge Maurtua barnehage fredag 13. mars.

Kjære foreldre.

Vi velger å stenge Maurtua barnehage fredag 13. mars.

Barnehagen er en åpenbar arena for smitte. Vi ser og føler dette på kroppen hver gang det er større sykdomsforløp i barnehagen. Når koronaviruset er blitt til en pandemi ser vi ingen annen forsvarlig løsning enn å stenge barnehagen. Skal vi sammen gjøre en samfunnsdugnad for å begrense og hindre smitte må vi ta slike grep.

Vi forstår selvsagt at det kan sette familier, og da spesielt familier som har foreldre i helsevesenet, i en vanskelig situasjon. Vi tror og mener at de vil finne løsninger som passer seg og familien på kort sikt. De helsearbeiderne daglig leder har snakket med forstår vårt dilemma, men spesielt da smittefaren og konsekvensene en åpen barnehage kan medføre. 

Alle er i tvil hva vi som samfunn står i akkurat nå, men sånn som situasjonen er nå mener vi at avgjørelsen er det eneste riktige for våre barn, foreldre og ansatte. Det er bedre å gjøre noe for tidlig enn for sent.

Dere vil som foreldre få en ny beskjed innen søndag 15. mars kl. 12:00 om Maurtua holder videre stengt. Vi følger selvsagt med på utviklingen av situasjonen gjennom informasjon fra Kristiansand kommune og kommuneoverlege Dagfinn Harr, samt Folkehelseinstituttet.

 

Ved spørsmål kan daglig leder kontaktes på mobil 90174647 eller mail kjetil@maurtuabarnehage.no

 

 

På vegne av Maurtua barnehage

 

Kjetil A. Hauge

Daglig leder

 

og

 

Preben Uppstad

Styreleder