Stenging av barnehage og skole – i hele Norge.

Etter vår avgjørelse om stenging kom det en felles beskjed om stenging: Norge stenger barnehage, skole og andre utdanningsinstitusjoner per 12. mars kl. 18:00.

Stenging av barnehage og skole – i hele Norge.

 

Etter vår avgjørelse om stenging kom det en felles beskjed om stenging:

Norge stenger barnehage, skole og andre utdanningsinstitusjoner per 12. mars kl. 18:00.

 

Sender her videre informasjon fra kommunen:

Stengningen innebærer at ordinær drift av barnehager, SFO og skoler opphører for å begrense spredning av smitte. Tiltaket har store samfunnsmessige konsekvenser. Derfor må det gis et omsorgstilbud til enkelte barn i barnehage og på småskoletrinnet/ kompetanseenheter. 

 

Foresatte dette vil gjelde: 

    • Helsepersonell, ansatte i helse- og omsorgsinstitusjoner, nødetater, andre samfunnskritiske funksjoner og andre som av helt spesielle hensyn er avhengig av å ha tilsyn med sine barn.

Den enkelte enhet vurderer hensiktsmessig måte å få oversikt over hvem dette gjelder, enhetsleder tar avgjørelse om hvem som skal få tilbud ut fra beste skjønn. 

 

Videre understreker kommunen at det forventes at barn og unge som er hjemme må informeres og passes på for å unngå smittespredning. Dette er avgjørende for at dette drastiske tiltaket får effekten det er ment å gi:

 

Kort sagt er det viktig at familier holder seg samlet, at man kjenner til tips og råd for å hindre smitte, at familie unngår store forsamlinger og stort sett da holde seg hjemme.

 

 

Til dere som har en samfunnskritisk funksjon som helsepersonell og nødetat:

 

Jeg ønsker at dere melder deres behov for barnehagepass direkte til meg på følgende mail: kjetil@maurtuabarnehage.no Jeg vil organisere dette tilbudet hvis behovet er tilstede.

 

 

Tiltakene gjelder fra kl. 18.00 i dag og 14 dager frem i tid – dvs 26. mars kl. 18:00.

 

Situasjonen vurderes fortløpende og dere vil få ny informasjon fredag 20. mars kl. 12:00.

 

 

Ta vare på hverandre!

 

 

Mvh

 

Kjetil

Daglig leder