FLiK står for Forskningsbasert Læringsmiljø- utvikling i Kristiansand.

Barnehager og skoler i Kristiansand skal jobbe systematisk for å gi alle barnehagebarn og skoleelever et så godt læringsmiljø som mulig.

Et inkluderende læringsmiljø for barna er viktig for hele læringsløpet. Det store målet er at alle skal oppleve inkluderende læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre mobbing.

Det skal skje gjennom et systematisk arbeid i FLiK-prosjektet (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand). Prosjektet startet i 2013 og varer ut 2016.

2600 ansatte ved alle grunnskolene, de kommunale barnehagene og de aller fleste private barnehagene er med.

Prosjektet startet på ledernivå våren 2013, og personalet på enhetene setter i gang fra oktober samme år. Laboratorium for forskningsbasert skoleutvikling og pedagogisk praksis (LSP) ved Universitetet i Aalborg er hovedsamarbeidspartner.