Ny makspris fra 1.8.2015

Styrets forslag om å utsette økt foreldrebetaling (makspris) ble enstemmig vedtatt på Årsmøte. Ny makspris blir 2580,- og gjelder fra 01.08.2015.

Info fra Kjetil Solvang, Økonomienheten Kr.sand Kommune.

Det har vært litt uklart angående maksimalprisen fra 01.01.2015, og derfor har vi ikke informert dere om dette tidligere. Nå har Utdanningsdirektoratet formelt avklart hva maksimalprisen blir. Legg merke til at maksprisen øker fra 2405 kr til 2480 kr (lønns og prisjusteres) fra 01.01.2015. Fra 01.05.2015 vil maksprisen være 2.580 kr.

Det vil samtidig med økt makspris fra 01.05.2015 bli en utvidet inntektsgraderingsordning (statlig forskrift) der familier med skattbar inntekt på mindre enn 473.000 kr kommer inn under inntektsgraderingsordningen. Dette vil vi komme nærmere tilbake til når forskriften er vedtatt og alt rundt dette er avklart.

http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/