Voksne skaper vennskap

Vi vet hvor viktig det er å ha fokus på vennskap og sosiale spilleregler i barnehagen! Tidlig innsats av engasjerte og våkne voksne skal gi våre barn veiledning ift sosial kompetanse og utvikling av et godt selvbilde. ALLE FORMER AV MOBBING SKAL STOPPES!

TIL FORELDRE I MAURTUA!


1. VI OPPFORDRER DERE STERKT TIL Å SE FILMEN: https://www.youtube.com/watch?v=GyDlvroM114