Ny åpningstid?

Maurtua barnehage har i dag åpent fra 7.15 til 16.45. På årsmøte kom det inn et forslag på ny åpningstid.

Fra protokoll for årsmøte:

Sak 10: Åpningstider

Det kom et innspill fra en andelseier om tidligere åpningstid i Maurtua fra kl 07:00.

Styret ser ingen økonomiske problemer ved dette, men saken sendes videre til de ansattes ledergruppe. Her vil de se på om det er praktisk mulig og forsvarlig for bhg å kunne åpne tidligere.

Informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden.

Ledergruppen har snakket om prøveordningen og vi mener at dette ikke vil påvirke vårt gode tilbud som barnehage. Den nye åpningstiden vil ikke medføre store endringer, men vi vil selvsagt gjennomgå rutiner o.l grundig slik at alle blir ivaretatt.

Ny åpningstid (7.00-16.45) vil være en prøveordning som trolig gjelder fra oppstart i august 2015.

Mer informasjon ville komme ut etter hvert.