Dugnad våren 2015 - onsdag 10. juni

Siste sjanse for dere som ikke kunne 11. mai er ons. 10. juni.

Hovedfokus disse dagene blir turområdet (Bjørnebærhiet). Her skal det lages ny hinderløype, tauløype og ny toalettbu (fundament + tak og vegger). Ny gapahuk (fundament + tak og vegger) og montering av dekk ved den store rutsjebanen er utsatt til høsten. 

 Det blir i tillegg litt forskjellige småoppgaver i barnehagen.

 NB! 

Arbeidsplikt

Alle andelseiere med barn i barnehagen har plikt til å delta på to dugnader pr. år – en om våren og en om høsten. Ved ugyldig fravær vil andelseier bli fakturert et gebyr stort kr. 800,-. Ved manglende betaling gjøres motregning når andelsbeløp (depositum) skal betales.

 

Kan du ikke den 10.6?? Ta kontakt!

 

Mvh Kjetil