Velkommen til Maurtua og ny åpningstid!

Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen - spesielt dere nye! Vi håper og tror at dere vil få en fin tid i Maurtua.

Vi minner om at Maurtua har fått ny åpningstid. Vi åpner nå kl. 07.00 og stenger 16.45. 

Til dere nye:

Dere vil i løpet av kort tid få tilsendt en registreringsmail ift vår hjemmeside og i tillegg få utlevert barnehageruta for barnehageåret 2015/2016. 

Foreldremøte for alle foreldre er onsdag 9. september fra 19.00 til ca. 21.00.

 

Kontakt oss snarest hvis dere lurer på noe!

Med vennlig hilsen

Kjetil

Daglig leder