Manifest mot mobbing 2015

Vi har akkurat avsluttet vår kampanjeuke og kampanjen skal være med å kickstarte læringsmiljø- og antimobbearbeidet som skal foregå hele året i Maurtua. Dette gjøres også i hele landet - både i skole og barnehage.

I uke 36 har jeg vært en dag på Tyttebær og en dag på Blåbær. Det er viktig å se hvordan avdelingene fungerer og observere relasjonene mellom barna og de voksne. I tillegg har det gitt meg en unik mulighet til å bli bedre kjent med nye barn og fokusere på noe vi mener er viktig i oppstarten: vennskap og mobbing.

I samlingstund med barna forklarer jeg at min viktigste oppgave som sjef er å passe på at alle barn og voksne har det bra i Maurtua. MEN at jeg trenger hjelp av barna...

Vi ønsker at barna sier ja når andre barn spør om de vil leke og vi ønsker at alle barn skal prøve å be andre barn med i lek, spesielt hvis det er noen som er alene eller er lei seg.

Ved å hjelpe sjefen med dette blir de LekePoliti. Det vil si en som prøver å være en god venn i lek, både inne og ute.

Fredag 4. september avsluttet vi kampanjeuken ved å lage årets største vennskapsring på kunstgressbanen ved barnehagen. Her takket alle ja til å være LekePoliti og ta vare på hverandre, liten som stor.

Vi fortsetter vårt fokus ift vennskap utover høsten.

 

Jeg ønsker dere en strålende helg.

 

VENNlig hilsen stolt daglig leder.

 

Partene i Manifest mot mobbing er regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager og Sametinget. Tidsperioden er 2011-2015. Utdanningsdirektoratet er sekretariat for Manifest mot mobbing.