Frukt kuttere

Godt med gode hjelpere😀

Ferdig resultat