for en barndom uten vold

Hjertelig takk for oppmøte på temakvelden med Stine Sofie Stiftelse 7. juni.

Vi fikk besøk av Erik Sandnes Oksavik fra Stine Sofies Stiftelse. Han er prosjektkoordinator ved stiftelsen og foreleste blant annet om hvordan barnehageansatte kan bidra til å avdekke vold og overgrep mot barn. Han ga nyttig informasjon om hvordan barnehageansatte kan jobbe med Barnehagepakkens innhold i barnehagen. Maurtua har kjøpt barnehagepakken, som er utviklet av Stine Sofie Stiftelse og andre fagpersoner, og Tyttebær har brukt deler av opplegget. Ta gjerne en tur innom Tyttebær for å se prosjektet de har gjennomført. Tema var følelser - resultatet ble flotte tegninger som barna selv har tegnet med litt hjelp fra Øysteins blyant. Vi kommer garantert til å gjenta dette, men også supplere med mer når vi blir bedre kjent med stoffet.

I tillegg foreleste Sandnes Oksavik for foreldre. Her ble de kalde fakta presentert, samtidig forklarer han at dersom en ansatt  i barnehagen melder ifra ved mistanke, så gjøres det pga norsk lov og fordi de ansatte bryr seg om barnet. Foreldrene ble også forklart hvordan de kan være med å avdekke vold og overgrep.

Straffeloven § 196

Den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte ikke forsøker å avverge en straffbar handling eller følgene av den, kan straffes med fengsel i inntil 1 år.

 

For barnets beste må alle de som er involvert i barnets liv dra i samme retning. 

God morgen Norge: I kjølvannet av overgrepssaken i Bergen hvor en barnehageansatt har innrømt skyld i voldtekt og overgrep mot flere barnehagebarn, har mange foreldre fått vanskelige spørsmål hjemme fra sine barn. Hva skal du si når et lite barn spør deg hva en voldtekt er? Hva er for lite, og hva er for mye informasjon? Hvordan kan du få barnet til å forstå hva et overgrep er – før det eventuelt skjer? Prosjektkoordinator Erik Sandnes Oksavik i Stine Sofies Stiftelse kommer med gode, konkrete råd om hvordan man skal snakke med barna sine om overgrep.

 

Her er klippet fra tv2 for å gi et kort innblikk i hva temakvelden handlet om og hva vi skal ta med videre til høsten og inn i årsplanen:

http://www.tv2.no/v/1037024/

 

Vi vil til høsten ha samme temakveld for foreldre ved Maurtua, men da vil alle førskolebarna i tillegg få et eget opplegg sammen med Erik Sandnes Oksavik i barnehagen dagen etter temakveld med foreldre.

 

Vi ønsker å bidra til en best mulig barndom for våre barn og det skal innebære en barndom uten vold.