Protokoll fra årsmøte 30. mars

Her er protokoll for årsmøte