Planleggingsdager vår 2017

Barnehagen har planleggingsdager 18.04 og 16.06. Vi holder da stengt.