Temakveld med Stine Sofie Stiftelse.

"For barnas beste må DU tørre å tenke det verste", sier ERIK S. OKSAVIK når han startet sitt foredrag på foreldrekvelden i Maurtua.

Mandag 6. mars kl. 19.30 var det foreldrekveld i Maurtua. I år som i fjor hadde Stine Sofies Stiftelse ansvaret for innholdet denne kvelden. 

Kveldens tema: "For barnas beste må DU tørre å tenke det verste".

I Norge utsettes ett av ti barn for omsorgssvikt, vold eller misbruk. Likevel tror de fleste at dette ikke er noe som skjer der de bor, eller med barn de kjenner. Stine Sofie Stiftelse og foredragsholder Erik S. Oksavik understreker i sitt foredrag viktigheten av å melde fra og hva konsekvensene kan bli for barnet dersom man ikke melder fra, hvilke tegn man kan se etter og hva som defineres som fysisk og psykisk vold. For barnets beste må alle de som er involvert i barnets liv dra i samme retning. 

Erik kom i tillegg tilbake tirsdag 7. mars for å ha en samling med førskolegruppa. På denne samlingen ble barna forklart hva en voksen har lov og ikke lov til å gjøre mot et barn. Det ble også forklart hva sex er og det ble fortalt at ulovlige hemmeligheter ikke eksisterer.

 

Som daglig leder i Maurtua er jeg stolt over vårt valg for å gjøre barna kompetente til å si ifra dersom de opplever noe ulovlig. Enten det være seg vold, seksuelle overgrep eller annet. Hvis barna i en tidlig alder lærer forskjellen på hva som er ulovlig og hvem de kan si ifra til vil de i større grad kunne melde ifra til en voksen (de stoler på) dersom de utsettes for vold eller overgrep.

 

Takk for bra oppmøte av dere foreldre og takk til su, styret og ansatte for innsatsen og engasjementet.

 

Kjetil

Daglig leder