Årsmøte 2017

Vi innkaller til årsmøte onsdag 29. mars kl. 19.30 i barnehagens lokaler.

ÅRSMØTE 2017 

Til alle andelshavere i Maurtua Barnehage SA med barn i barnehagen. 

 

Det innkalles herved til årsmøte i Maurtua Barnehage SA onsdag 29.mars kl. 19.30 i barnehagens lokaler. 

 

Saksliste: 

  • Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen. 

  • Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede. 

  • Gjennomgang av styrets årsmelding for 2016. 

  • Godkjennelse av årsregnskap for 2016. 

  • Fastsette budsjett for 2017 

  • Valg av styremedlemmer.  

  • Valg av revisor. 

  • Vedtekstendringer 

 

Alle sakspapirer er tilgjengelig på hjemmesiden www.maurtuabarnehage.no (logg inn) 

 

Spørsmål? Kontakt daglig leder eller styreleder på mobil 90174647 (Kjetil) og 90952170 (Preben). 

 

 

Kristiansand, 15. mars 2017 

 

For styret i Maurtua Barnehage SA 

 

Preben Uppstad                                     Kjetil A. Hauge 

Styreleder                                             Daglig leder