Velkommen til et nytt barnehageår i Maurtua

Vi vil ønske alle velkommen til oss - spesielt dere som er helt nye. Vi gleder oss til å bli kjent med dere. I denne artikkelen får dere viktig info til oppstarten. Lykke til!

Oppstart og tilvenning er en spennende tid.

 

Her er noen tips, råd og en grei huskeliste - spesielt for dere som er nye:

 1. Alle barn skal ha egen sekk som noen ganger brukes på tur.
 2. Alle familier har egen posthylle i garderoben; den bør sjekkes ved jevne mellomrom. Posthylle og garderobetavla inneholder påminnelser, beskjeder, skjemaer, dagsreferat o.l
 3. Alle må ha et komplett sett med skiftetøy, innesko og flaske (m/vann). Hylla skal sjekkes daglig: er det for mye tøy, mangler det noe, er det skittent, er det leker, tegninger, beskjeder o.l som skal hjem?
 4. Når barna er ute om ettermiddagen har vi faste rydderegler; før man går hjem skal man rydde tre små leker eller en stor.
 5. Barnet bør være ankommet barnehagen innen kl. 09.30. Kjernetiden er fra 09.30 til 14.00. Fravær meldes til barnehagen (avdelingen) før 09.30 samme dag.
 6. Gi alltid barnehagen beskjed hvis andreskal hente ditt barn (bestefar, tante o.l).
 7. Hvis søsken o.l under 18 år skal hente/følge barn hjem må foreldre underskrive en avtale med barnehagen. Gi beskjed om dette er aktuelt for dere.
 8. Alt tøy skal være merket med navn. Det går fint å merke tøyet med en kulepenn eller tusj, men bruk gjerne klistermerker eller merker som strykes direkte på klærne.
 9. Barna skal ha med seg matpakke/boks hver dag. Vi ønsker at matpakken/boksen skal inneholde sunne ting slik at barna får krefter og energi til resten av dagen. Måltid nr to lages i barnehagen. Barna får i tillegg frukt to til tre ganger per dag!
 10. Regntøy og støvler bør alltid være tilgjengelig i barnehagen. Sjekk regntøy og parkdress når det har vært i bruk, noen ganger må det hjem til vask/skylling/reparasjon. Husk strikk som kan trekkes under støvler slik at buksen holdes nede.  
 11. Høst/vinter; Superundertøy; ulltøy (som ikke klør) er en god investering.
 12. Ta med en perm (2 hull), for oppbevaring av tegninger o.l.
 13. Husk å rydde barnets hylle før dere går for dagen.
 14.  Deres barn er forsikret gjennom barnehagens forsikringsløsning i If Skadeforsikring. Briller eller andre personlige eiendeler må man eventuelt selv sørge for blir forsikret.
 15. Åpningstid; fra 07.00-16.45. Vi håper at alle respekterer vår åpningstid (arbeidstid) og gir beskjed hvis man skulle bli forsinket.

 

Tilvenningsperioden er på minimum tre dager. 

Et opphold på 2 til 5 timer de første dagene er som regel passe tid. Vi oppmuntrer barna til å delta i avdelingens forskjellige aktiviteter. I samlingstund bruker vi enkle navnesanger for å presentere alle barna. Vi synger ellers kjente barnesanger og leser eventuelt en kjent barnebok.

 

 • 1 dag; bør vare 1-2 timer sammen med mor/far. Litt tid til å utforske, bli kjent, leke og treffe nye venner.
 • 2 dag; 3-4 timer hvor foreldre bør prøve å holde seg litt i bakgrunnen hvis det er mulig. La barnet få kontakt med andre barn og voksenkontakten fra avdelingen.
 • 3 dag; 4-5 timer hvor kanskje foreldrene kan gå fra under en samlingsstund eller ved et måltid. Gjøres kun hvis barnet aksepterer dette. Det blir lettere for barna etter hvert når de blir kjent med rutiner og dagsrytme for avdelingen.

 

Etter disse tre dagene må man vurdere hva man skal gjøre, men erfaringsvis bør dagene fremover ikke være lengre enn 5-6 timer.

 

-        På vår småbarnsavdeling er det normalt at tilvenning tar litt lengere tid, så her anbefaler vi sterkt at foreldre er med i barnehagen 3-6 dager.

 

 • Avslutning; voksenkontakten følger opp barnet i tiden fremover. Nøkkelord for denne tiden er: positive opplevelser, trygghet og vennskap. Personalet og foreldrene gir hverandre gjensidig informasjon om hvordan det går hjemme og i barnehagen i tiden etter tilvenningsperioden. Målet er selvfølgelig at barna skal trives, men det er også viktig for oss at du/dere er fornøyd med oss som barnehage.

 

Selve tilvenningen gjøres på DERES måte. Dere kjenner deres barn best, så det er nødvendig at kommunikasjonen mellom oss og dere er bra i oppstarten. Barn er forskjellige, så hvor lang tid man vil bruke på tilvenning er veldig forskjellig. 

 

 

Vi er her for dere!

 

Hvis det er ting dere lurer på kan dere selvfølgelig ta kontakt med oss.