Foreldremøte 7. sep

Vi minner om foreldremøte torsdag 7. sep. kl. 19.00

Saksliste for møte:

  • Velkommen ved styreleder: styrets rolle og arbeid.
  • Info fra daglig leder: oppstart, ny rammeplan, praktisk info, vår visjon og fokus som bhg.
  • Info om SU: medlemmer og oppgaver.
  • Samarbeidsprosjekt: Trygg Trafikk.
  • Avdelingsvis (ca. 20.00).

 

Vi ønsker alle foreldre velkommen.