Trygg Trafikk

På foreldremøte 7. sep. presenterte vi vårt nye prosjekt med Trygg Trafikk. Barna vil etter hvert bli bedre kjent med opplegget til BARNAS TRAFIKKLUBB. For at vi skal gi våre barn bedre kunnskap, ferdigheter og holdninger ift trafikk MÅ vi ha dere foreldre med på laget!

Vi ønsker å være en trafikksikker barnehage. Vi må da:

•Kvalitetssikre barnehagens trafikkopplæring
•Ivareta krav fra lover og forskrifter
•Gjøre trafikk til et samarbeidsprosjekt mellom barn, barnehage og foreldre.
 
Vi har, etter tips fra Trygg Trafikk, laget egne retningslinjer/kjøreregler.
 
Mål: Ta enkle, men svært viktige grep for å bedre trafikksikkerhet for barn og skape sunne holdninger blant barn og voksne.
 
•Alle barn skal være forsvarlig sikret i bil ved levering og henting på parkeringsplassen til Maurtua barnehage. Ved brudd på disse enkle kjørereglene vil vi (daglig leder) gi beskjed.
 
•Ryggeregel på parkeringen til ansatte. Dette er sikrere og mer oversiktlig. PS! Prøv å stå i levering/hentesoner. Og ikke sett bilen på tomgang.
 
•Lukk porten (tre trinns lukking).
 
Dette skal vi klare sammen!
 
Hilsen Maurtua