Førstehjelpskurs for ansatte

Røde Kors hadde 15. november førstehjelpskurs for alle ansatte i Maurtua. En viktig og lærerik kveld!

Motiverte ansatte fikk viktig påfyll på førstehjelpskurs i samarbeid med Røde Kors.

Disse viktige temaene ble gjennomgått:

 

- Pasientundersøkelse

- Hjerte- lungeredning

- Ufrie luftveier (fremmedlegemer i hals)

- Blødninger

- Fallskader

- Forgiftning

 

I tillegg pratet vi om forebygging, hode-, nakke- og ryggskader, samt brannskader.

 

 

NB! Foreldre var invitert av SU til førstehjelpskurs kl. 20:00 (etter kurset til ansatte). Kun 11 foreldre kom på dette kurset. Vi skulle selvsagt ønsket bedre oppmøte, men de som kom fikk grundig og bra opplæring av Røde Kors.