Priser og utleie

Nye priser per 1. august 2017

Nye priser per 1. august 2017

60% plass (3 faste dager per uke) 1638+150 = 1.788,-

80% plass (4 faste dager per uke) 2184+200 = 2.384,-

100% plass (5 dager/full uke) 2730+250 = 2.980,-

 

Pris pr. måned, juli er bet. fri.

Søskenmoderasjon
barn nr. 2. 30 %
barn nr. 3. 50 %

 

Inntektsgraderte satser søkes kommunen.


Utleie av barnehagen

Barnehagen kan leies ut for diverse tilstellinger (dåp, konfirmasjon, barneselskap osv.)
Følgende priser gjelder for medlemmer:

  •        kr. 350,- for kveld
  •        kr. 1000,- for arrangementer (hel dag)

Eksterne kan ta kontakt