Åpning av barnehager fra 20. april

Regjeringen: Landets barnehager åpner igjen 20. april

Dette betyr at barnehagene tidligst starter opp 20. april. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

Barnehagene vil få en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan smittevern skal foregå i barnehagen og hvordan henting og levering i barnehagen skal foregå.

Mye er fortsatt usikkert, men vi kommer ut med mer informasjon når dette er klart.


Vi ønsker store og små en riktig god påske!