Veien mot en normal barnehagehverdag

Nå er det snart gått 5 uker siden gjenåpningen og barnehagehverdagen fungerer bra i Maurtua. Jeg må takke alle foreldre for godt samarbeid. Det har vært mye nytt, men barna overrasker og gir oss troen på en normal hverdag på sikt.

Maurtua har fulgt den reviderte smittevernveileder og vil alltid vurdere en utvidelse av åpningstid med krav i veilederen. Flere barn og voksne er testet, men vi har ingen med påvist smitte av COVID-19 blant barn og ansatte. Slik ønsker vi selvsagt at det skal være fremover. Tallene på smittede i Agder, samt Norge forøvrig, er meget lave og vi vil gjøre alt for å bidra til at dette vil fortsette. Det snakkes om nye topper med tanke på smitte til høsten, men dette blir selvsagt vanskelig å forutse og vi må bare ta stilling til det som kommer etter hvert.

Vårt viktigste mål i ukene fremover er å minske kontakt mellom barnegruppene, vaske hender og hindre at syke personer møter opp eller oppholder seg i barnehagen. Det siste punktet er selvsagt vanskelig for oss å vurdere i noen tilfeller, men vi håper dere forstår at terskelen for å tillate barn med rennende nese, hoste og lignende er mye høyere i disse dager.

Hvis smittetallene fortsatt er lave og vi får nye retningslinjer med tanke på organisering og smittevern vil vi kunne øke åpningstiden ytterligere fra uke 23, samt vurdere full åpningstid.

Flere av smitteverntiltakene har hatt god effekt og det er synd hvis man må droppe for mange av dem litt for fort. I dag bruker vi en fast ansatt som en type «smitteagent». Hun utfører renhold/desinfeksjon med stødig og nøye hånd to ganger per dag. Det vil si renhold av alle toalett og berøringsflater i barnehagen. Dette er et av de tiltakene vi trolig ikke vil klare å opprettholde hvis vi øker åpningstiden betraktelig. 

Vi fortsetter også med to nister. Det gjøres ikke av smittevernhensyn, men på grunn av bemanningssituasjonen. PS! Vi gir barna litt frukt i løpet av dagen. 

 

Informasjon om organisering og evt. utvidet åpningstid vil komme fra avdelingene og meg i løpet av fredag 29. mai.

 

Smittevernvennlig hilsen

 

Kjetil A. Hauge

Daglig leder