NÆRT NOK!

Kristiansand kommune står i en alvorlig og krevende situasjon. Kommunen har over tid hatt høye smittetall og fikk ny døgnrekord fredag 26. mars for smitte med 38 nye smittede. Utviklingen er usikker...

Usikkerheten blir ikke mindre når vi ser utviklingen i kommunen og at det kommer flere utbrudd - spesielt i barnehager. Da en ansatt ved en barnehage i Vågsbygd ble bekreftet smittet onsdag kveld ble 86 familier satt i karantene fra torsdag 4. mars. Kristiansand kommunes nye nærkontakt-tiltak setter husstandsmedlemmer til en nærkontakt i karantene.

Vi følger naturligvis smittesituasjonen i skoler og barnehager ekstra tett og gjør det vi kan med tanke på smittevern. Barnehagehverdagen er uten tvil spesiell både for store og små, men vår fokus er alltid barns beste. Pandemien er alvorlig og skaper mye uro, men vår oppgave som barnehage er å tilrettelegge for gode opplevelser, trygghet, lek og læring hver dag.

Vi er glad i jobben vår og vi er takknemlig for tilliten dere gir oss, men vi håper på forståelse når vi sier at trykket er enormt og vårt daglige arbeid er berørt på en helt spesiell måte.

Dere må fortsatt bidrar til gode vurderinger når det gjelder syke barn. 

Er du i tvil, er du ikke i tvil! 

Vi håper og tror at alle følger gjeldene nasjonale retningslinjer, samt nye anbefalinger som kommer fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. Vi må gjøre det vi kan for at barn, foreldre og ansatte unngår smitte. Konsekvensene med smitte i barnehagen er enorme. Det har vi nå sett... 

 

Smittevernvennlig hilsen

 

Kjetil A. Hauge

Daglig leder