ÅRSMØTE 2021 ved Maurtua SA

Årsmøte for alle andelshavere blir gjennomført torsdag 25. mars kl. 19:00. Det blir trolig digitalt grunnet COVID-19, men det kommer vi tilbake til i løpet av uke 12.

Til alle andelshavere i Maurtua Barnehage SA med barn i barnehagen.

 

Saksliste:

 • Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

 • Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede.

 • Godkjennelse av årsregnskap for 2020.

 • Fastsette budsjett for 2021

 • Valg av styremedlemmer.

 • Valg av revisor.

  Alle sakspapirer er tilgjengelig på hjemmesiden www.maurtuabarnehage.no (logg inn)

  Spørsmål? Kontakt daglig leder eller styreleder på mobil:

  -90174647 (Kjetil)

  -90952170 (Preben).

   

  Kristiansand, 11. mars 2021
  For styret i Maurtua Barnehage SA

  Preben Uppstad Styreleder

  Kjetil A. Hauge Daglig leder