Daglig leder slutter sommeren 2021

Etter 18 år i Maurtua, 16 år som leder, slutter barnehagens daglige leder til sommeren.

Det kom nok som et sjokk på alle ansatte da Kjetil informerte om oppsigelsen på personalmøte 6. april. Styreleder fikk i forkant av dette møte informasjon om oppsigelsen. Styreleder, Preben Uppstad, respekterer avgjørelsen, men sier at det kom som et sjokk og at Kjetil vil bli savnet. Han har informert styret og de vil snarest starte oppgaven med å finne barnehagens nye leder.

Kjetil har følgende kommentar: Jeg har vært i Maurtua i 18 år og jeg har lært enormt mye om det å lede og utvikle en barnehage sammen med andre. Jeg er stolt over innsatsen jeg har gjort og tidspunktet for nye utfordringer er på mange måter perfekt. Et år med pandemi har til tider vært svært krevende. Tidspunktet for en endring føles riktig.  Jeg vil takke alle mine medarbeidere for fantastiske år sammen. Dere vil alltid bli husket som et givende og godt kapittel i mitt liv hvor jeg har lært enormt mye. Jeg vil også takke foreldre for godt samarbeid. Og da spesielt de som har tatt styreverv og de som har vært foreldrekontakter i samarbeidsutvalget. Jeg må også takke alle de unike barna som har hatt plass i Maurtua i min tid som leder. Dere har hver dag minnet meg på hvorfor jeg ønsket å jobbe i en barnehage. Samtidig har dere inspirert meg til å bidra til en trygg og god arena for ALLE barn. Målet har vært at Maurtua skulle gi barn en god barndom i samarbeid med foreldre og at Maurtua ble oppfattet som trygg plass slik at vi sammen skapte lekne, rause barn med god selvfølelse.

Maurtua vil for alltid ha en sentral plass i mitt hjerte!

Takk og lykke til videre til alle med tilknytting til det koseligste huset på Odderhei.

varme klemmer

Kjetil


NB! Kjetil vil ha sin siste dag i Maurtua 2. juli 2021 og har nå startet jobben sammen med styret om å finne riktig person til rollen som offisielt starter 9. august 2021.