/>

Årsmøte 2023

Årsmøte for Maurtua barnehage SA er torsdag 30. mars 2023, kl. 19:30.

Årsmøteinnkalling 2023.pdf

Budsjett 2023.pdf

Årsregnskap 2022

  

Spørsmål?

Kontakt styreleder eller daglig leder

                                                               

Kristiansand, 16. mars 2023

 

For styret i Maurtua Barnehage SA

 

Kjell Rohde

Terje Taxerås

Styreleder-958 49 509

Daglig leder-952 29 340