/>

Årsmøte 2022

Årsmøte for Maurtua barnehage SA er torsdag 31. mars 2022, kl. 19:30.

Årsmøteinnkalling 2022 

Årsregnskap 2021 - Maurtua Barnehage SA

Budsjett 2022 - Maurtua Barnehage SA

 

Spørsmål?

Kontakt styreleder eller daglig leder

                                                               

Kristiansand, 24. Mars 2022

 

For styret i Maurtua Barnehage SA

 

Kjell Rohde

Terje Taxerås

Styreleder-958 49 509

Daglig leder-952 29 340