Priser og utleie

Nye priser per 1. januar 2019

Kostpenger per mnd: 

150,- for 60% plass.

200,- for 80% plass.

250,- for 100% plass.

 

60% plass (3 faste dager per uke) 1824+150 = 1.974,-

80% plass (4 faste dager per uke) 2432+200 = 2.632,-

100% plass (5 dager/full uke) 3040+250 = 3.290,-

 

Plassen betales pr. måned, juli er bet. fri.

Søskenmoderasjon
barn nr. 2. 30 %
barn nr. 3. 50 %

 

Redusert betaling barnehage
Familier med lavere inntekt enn 557 300 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Betalingssatsen er 6 prosent av familiens skattepliktige årsinntekt. 
Familier med barn født i 2014, 2015, 2016 og 2017 som har vedtak om redusert foreldrebetaling og samlet årsinntekt som er lavere enn 548 500 kroner vil i tillegg få 20 timer gratis kjernetid.

 

 

Utleie av barnehagen

Barnehagen kan leies ut for diverse tilstellinger (dåp, konfirmasjon, barneselskap osv.)

Følgende priser gjelder for medlemmer:

  •        kr. 350,- for kveld
  •        kr. 1000,- for arrangementer (hel dag)

Eksterne kan ta kontakt for pris.