Priser

Nye priser per 1. januar 2022

Kostpenger per mnd: 

330,- for 60% plass.

440,- for 80% plass.

550,- for 100% plass.

 

60% plass (3 faste dager per uke) 1.989+330 = 2.319,-

80% plass (4 faste dager per uke) 2.652+440 = 3.092,-

100% plass (5 dager/full uke) 3.315+550 = 3.865,-

 

Plassen betales pr. måned, juli er bet. fri.

Søskenmoderasjon
barn nr. 2. 30 %
barn nr. 3. 50 %

 

Redusert betaling barnehage
Familier med lavere inntekt enn 607 750 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Betalingssatsen er 6 prosent av familiens skattepliktige årsinntekt. 
Familier med barn født i 2016, 2017, 2018 og 2019 som har vedtak om redusert foreldrebetaling og samlet årsinntekt som er lavere enn 583 650 kroner vil i tillegg få 20 timer gratis kjernetid.