Viktig! Årsmøte: 30. mars kl. 19.30.

Vi ønsker alle foreldre velkommen til årsmøte i Maurtua 30. mars kl. 19.30.

Siste frist til å sende inn saker er: fredag 11. mars.  

Saker sendes til styreleder på mail: kristianjorgensen@me.com

 

§ 10 Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Alle medlemmer av samvirkeforetaket har møterett på årsmøtet.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

 

 

Ny informasjon per 16.3.2016:

Innkalling er sendt på mail og årsmøtepapirer ligger på foreldresidene til avdelingene (logg inn).