Ansatte

Bjørnebær

Tove Bjorvand Strømme

Stilling: Assistent

90% Bjørnebær

Anne Kari H. Zaal

Stilling: Pedagogisk leder
979 37 286
akshzaal@live.no

40% Bjørnebær 40% Rognebær

Merete Hurvenes

Stilling: Pedagogisk leder
988 42 297
mhurvene@online.no

90%

Camilla Iversen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

80 % Bjørnebær 20% Blåbær

Anita Mosfjell

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
915 10 935
anita_mosfjell@hotmail.com

90%

Martin Berhus

Stilling: Barnehagelærer

Jobber 20% vikariat. I tillegg jobber Martin som ekstra støtte på enkeltbarn.

Blåbær

Kirsti Mæhle

Stilling: Assistent

50%

Irene Høyåsen Dåsnes

Stilling: Assistent

80%

Kristine Drange Ødegård

Stilling: Assistent

80%

Tonje Nodeland

Stilling: Pedagogisk leder
926 41 222
tonje@nodeland.net

Pedagogisk leder 80% Stedfortreder/kontor 20%

Lise Trælandshei

Stilling: Pedagogisk leder

90%

Camilla Iversen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

80 % Bjørnebær 20% Blåbær

Rognebær

Torunn Mitchell

Stilling: Assistent

100%

Liv Solveig Berglihn

Stilling: Assistent

50%

Anne Kari H. Zaal

Stilling: Pedagogisk leder
979 37 286
akshzaal@live.no

40% Bjørnebær 40% Rognebær

Retno H. Tomstad

Stilling: Pedagogisk leder
906 16 389
retno@broadpark.no

100%

Heidi Johannessen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

100%

Martin Berhus

Stilling: Barnehagelærer

Jobber 20% vikariat. I tillegg jobber Martin som ekstra støtte på enkeltbarn.

Tyttebær

Gunnar Gundersen

Stilling: Assistent

90% på Tyttebær. 10% vaktmester.

Tone Hennig-Olsen

Stilling: Pedagogisk leder

90 % Tyttebær. 10% Fagutvikler (FLIK-ansvarlig) og verneombud.

Erling Ryeng

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

100%

Anne Gerd Fossheim

Stilling: Barnehagelærer
416 97 410
ag_fossheim@hotmail.no

100%

Andre ansatte

Kjetil A. Hauge

Stilling: Daglig leder
90174647
post@maurtuabarnehage.no

100% stolt sjef