SU 2016/2017

Foreldreråd består av foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet velger 2 representanter for ett år av gangen. Valget avholdes på foreldremøte. Videre oppgaver; se vedtekter. Samarbeidsutvalg skal ha 4 medlemmer, 2 foreldrerådsrepresentanter og to fra de ansatte. Samarbeidsutvalget skal fremme samarbeid mellom foreldre og personalet, og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende. Videre oppgaver; se vedtekter.

Samarbeidsutvalg

e-mail

 

Anne Kari H. Zaal (Rognebær)

akshzaal@live.no

 

97937286

Anita Mosfjell (Bjørnebær)

anita_mosfjell@hotmail.com

 

91510935

Lise-Linn Hansen

Lise_linn@yahoo.no

 

93097802

Grete Lill Homme

gretelillhomme@gmail.com

 

97514977

På foreldremøte i september 2016 ble det valgt inn en ekstra rep. fra foreldrene:

Linn Christin Finstad

linn_christine87@hotmail.com

M: 45261270

 Foreldre og ansatte var enige om dette.

 

Nye representanter for ansatte og foreldre velges på foreldremøte i august/september 2017.