Samarbeidsutvalg

Foreldreråd består av foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet velger 2 representanter for ett år av gangen. Valget avholdes på foreldremøte. Videre oppgaver; se vedtekter. Samarbeidsutvalg skal ha 4 medlemmer, 2 foreldrerådsrepresentanter og to fra de ansatte. Samarbeidsutvalget skal fremme samarbeid mellom foreldre og personalet, og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende. Videre oppgaver; se vedtekter.

Fra foreldregruppen 2017/2019:

Grete Lill Homme (Blåbær)

Leder av SU

gretelillhomme@gmail.com
975 14 977

 

og

 

Ann Malen Haugstvedt (Rognebær/Tyttebær)

 

 

Fra de ansatte:

Merete Hurvenes (Bjørnebær)

og

Anne Gerd Fossheim (Tyttebær)

 

Kjetil A. Hauge (daglig leder)