Styret 2019/2020

Styret Andelseiere som har barn i barnehagen, velger på årsmøte et styre bestående av fem personer, til å ivareta andelslagets interesse. Andelslagets styre er ansvarlig overfor årsmøte. Videre oppgaver; se vedtekter.

Styret i Maurtua SA

-      2019/2020

 

Preben Uppstad 

Rolle: Styreleder i perioden frem tom årsmøte 2020.

preben@sivcon.no

 

Mette Austrud-Skonhoft 

Rolle: styremedlem i perioden frem tom årsmøte 2020.

mettau@hotmail.com

 

Lise-Linn Hansen

Rolle: Styremedlem i perioden frem tom årsmøte 2020.

M: 93097802

lise_linn@yahoo.no

 

Gitte Mjåland

Rolle: Styremedlem i perioden frem tom årsmøte 2021

M: 99168833

Gitte_rostad@hotmail.com

 

Dagfinn Brokke

Rolle: Styremedlem i perioden frem tom årsmøte 2021

M: 41488488

larsenxo@live.no

 

 

Lise Trælandshei

Ansattes representant frem til august 2020.

M: 95928210

 

Kjetil A. Hauge

Daglig leder

M: 90174647

kjetil@maurtuabarnehage.no