Styret 2017-2018

Styret Andelseiere som har barn i barnehagen, velger på årsmøte et styre bestående av fem personer, til å ivareta andelslagets interesse. Andelslagets styre er ansvarlig overfor årsmøte. Videre oppgaver; se vedtekter.

Preben Uppstad

Et år igjen.

Rolle: Styreleder i perioden frem tom årsmøte (mars) 2018.

M: 90952170

preben@sivcon.no

 

Mette Austrud-Skonhoft

Et år igjen.

Rolle: styremedlem i perioden frem tom årsmøte (mars) 2018.

 M: 97567466

mettau@hotmail.com

 

Lise-Linn Hansen

Valgt for to år.

Rolle: Styremedlem i perioden frem tom årsmøte mars 2019.

M: 93097802

lise_linn@yahoo.no

 

Gitte Mjåland

Valgt for to år.

Rolle: Styremedlem i perioden frem tom årsmøte (mars) 2019

M: 99168833

Gitte_rostad@hotmail.com

 

Dagfinn Brokke

Valgt for to år.

Rolle: Styremedlem i perioden frem tom årsmøte (mars) 2019.

M: 41488488

larsenxo@live.no

 

Tilleggspersoner i styret:

Kjetil A. Hauge (daglig leder)

Lise Trælandshei (ansattes representant)