Ansatte

Bjørnebær

Siri Pedersen

Stilling: Assistent

80%

Heidi Johannessen

Stilling: Assistent

100%

Tonje Nodeland

Stilling: Pedagogisk leder
926 41 222
tonje@nodeland.net

100%

Anne Kari H. Zaal

Stilling: Pedagogisk leder
979 37 286
akshzaal@live.no

80%

Kristin Jochumsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

60%

Anita Mosfjell

Stilling: Fagarbeider

100%

Blåbær

Liv Solveig Berglihn

Stilling: Assistent

50%

Lise Trælandshei

Stilling: Pedagogisk leder
959 28 210
lisetre@online.no

90%

Merete Hurvenes

Stilling: Pedagogisk leder
988 42 297
mhurvene@online.no

100%

Irene Høyåsen Dåsnes

Stilling: Fagarbeider

80%

Kristine Drange Ødegård

Stilling: Fagarbeider

80%

Kjøkkenansvarlig

Torunn Mitchell

Stilling: Assistent

Kokk og ekstra ass. på enkeltbarn.

Rognebær

Else M. Subworth Fidjeland

Stilling: Assistent

100%

Thais Cardoso de Araujo

Stilling: Assistent

100%

Retno H. Tomstad

Stilling: Pedagogisk leder
906 16 389
rtomstad@online.no

100%

Anne Gerd Fossheim

Stilling: Pedagogisk leder

100%

Fredrik Mørch Tryfoss

Stilling: Barnehagelærer
994 50 687
fredrikmtryfoss@gmail.com

100%

Camilla Iversen

Stilling: Fagarbeider

100%

Tyttebær

Gunnar Gundersen

Stilling: Assistent

100%

Torunn Mitchell

Stilling: Assistent

Kokk og ekstra ass. på enkeltbarn.

Tone Camilla Hennig-Olsen

Stilling: Pedagogisk leder
Tonec.hennig.olsen@gmail.com

100%

Martin Berhus

Stilling: Pedagogisk leder
908 48 405
berhus_1@hotmail.com

100%

Erling Ryeng

Stilling: Fagarbeider

100%

Andre ansatte

Kjetil A. Hauge

Stilling: Daglig leder
901 74 647
post@maurtuabarnehage.no

100% stolt sjef

Webansvarlig Maurtua Barnehage SA

Stilling: Webansvarlig