Syke barn

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 17.Smittevern. Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

Syke barn

På siden til FHI finner du mye nyttig informasjon om barn, smitte og sykdom

(følg linken under)

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/barnehager-og-smittevern/#anbefalinger-om-naar-syke-barnehagebarn-boer-holdes-hjemme