Transport av barnehagebarn

Transport_av_barnehagebarn_ID_7972

Utdrag:

Privatbiler skal ikke brukes til transport av barnehagebarn med mindre det er en akuttsituasjon. Barnet skal  være forsvarlig sikret og tillatelse fra foreldre skal være innhentet om mulig.

Barnesikring i taxi:

  • Det er påbudt å sikre barn i bil.
  • Barnehagebarn skal sikres med godkjent utstyr, dvs godkjente barneseter/puter.
  • Barn skal ikke transporteres i bakerovervendt barnestol i forsete der det er airbag.

Barnesikring i buss:

  • Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes sittende.
  • Barn yngre enn tre år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet. Barn som er 3 år eller eldre skal brukes ordinært bilbelte

Foreldre kan reservere seg, og sammen med barnehagen finne alternativ løsning.