Spørsmål og svar

Her vil vi forsøke å svare på vanlige spørsmål om barnehagen. Hvis du har et spørsmål som du ikke finner svaret på her; ta kontakt med daglig leder på post@maurtuabarnehage.no

Hvem eier barnehagen? Barnehagen er et samvirkeforetak eid av foreldrene. 

Må barnet ha med seg egen mat? Nei, det serveres niste til to måltider, evt. frokost må taes med.

Hvor mange planleggingsdager er det i løpet av barnehageåret? I løpet av barnehageåret holder vi stengt i 5 dager. Disse vil bli brukt til kursing og planlegging for personalet.

Hvor lenge har barnet plassen? Barnet har plassen helt frem til 31. jul det året barnet begynner på skolen, eller til en av partene sier den opp.

Hvor lang er oppsigelsesfristen? Det er 1 måneds gjensidig skriftlig oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra 1. i påfølgende måned. (Er oppsigelse levert 2. februar, må det betales for plass ut mars). Ved oppsigelse levert etter 1. april, må det betales for plass ut barnehageåret (ut juni).

Er det søskenprioritering? Ja, søsken av barn som allerede har plass i barnehagen blir prioritert.

Er det søskenmoderasjon? Ja, vi har 30% søskenmoderasjon på barn nr. 2 og 100% på barn nr. 3.

Må barna ha ferie? Ferie er viktig både for små og store. Barnet skal ha minst fire uker ferie i løpet av et år. Tre tas når barnehagen er sommerstengt, uke 28, 29 og 30. Tar man i tillegg fri jul og påske regnes det som fjerde uke.

Har dere ansatte med barnehagelelærerutdanning? Ja, på alle våre avdelinger er det barnehagelærere i stillingene som pedagogiske ledere. I tillegg har styrer barnehagelærerutdanning.

Arrangeres det dugnader? Ja, to ganger i året (à 3 timer).

Er barna forsikret? Ja, vi har en ulykkesforsikring for barna som gjelder hele døgnet, også utenom barnehagetiden.

Barneulykke heltid 

forsikringsvilkår barneulykke