Vedtekter for Maurtua

Maurtua barnehage har vedtekter, som dekker samvirkeforetaket som eier barnehagen (ihht samvirkeloven) og or barnehagen (ihht barnehageloven).