Samarbeidsutvalg (SU) og foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet velger 2 representanter for ett år av gangen. Valget avholdes på høstens foreldremøte. Disse representantene sitter i barnehagens samarbeidsutvalg. SU skal ha 4 medlemmer, 2 foreldrerådsrepresentanter og 2 representanter fra de ansatte i barnehagen. For mer informasjon om foreldreråd og SU, se barnehagens vedtekter i linken nedenfor.

SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Det skal ha informasjon om budsjett og regnskap. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av SU. SU skal få seg forelagt og gokjenne årsplan og tilsynsrapporter. Foreldrerådet med SU har ansvar for sommerfest-arrangementet.

1.2.2022. vedtekter 

 

Hvordan skape et trygt og godt barnehagemiljø?

https://foreldreutvalgene.no/fub/materiell/hvordan-skape-et-trygt-og-godt-barnehagemiljo/

 

2022/2023:

Foreldregruppa:

Lindy K. Taraldsen Berge, foresatt, Malene avd. Tyttebær, medlem

lindy_taraldsen@hotmail.com 952 61 477
 

Bjarne Tjønnhaug, foresatt, Sara avd. Rognebær, medlem

bjarne.tjonnhaug@gmail.com 358 89 812
 

Cathrine Tangstad, foresatt, Alfred avd. Blåbæ, vara

cathrine.tangstad@gmail.com 988 08 479
 

Hellen E Mosvold Pedersen, foresatt, Theodor avd. Bjørnebær, vara

hellenelisabeth@gmail.com 916 41 916

 

De ansatte:

Merete Hurvenes, medlem, avd. Blåbær

Kristin Jochumsen, medlem, avd. Tyttebær

Anne Gerd Fossheim, vara, avd. Rognebær

Anne Kari H Zaal, vara, avd. Bjørnebær

 

Terje Taxerås (daglig leder)

 

Protokoll fra SU. møte 24. april 2022 SU. 21.4.22 protokoll

Protokoll fra SU. møte 7. juni 2022 7.6.22

Protokoll fra SU. møte 12. desember 2022 protokoll 12.12.22