Samarbeidsutvalg (SU) og foreldreråd

Samarbeidsutvalget (SU) I samarbeidsutvalget møtes daglig leder, foreldre/foresatte og ansatte for å snakke om saker som påvirker barnehagehverdagen til barna. Utvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det skal bestå av likt antall foreldre og ansatte, som velges for et år av gangen på høstens foreldremøte.

Vanlige oppgaver i SU:

  • Komme med råd og innspill til hverdagen i barnehagen.
  • Bidra til å løse konflikter på en god måte.
  • Diskutere barnehagens ideelle grunnlag og hvordan barnehagens formål ivaretas.

Det finnes noen saker som barnehageeier er lovpålagt å legge frem for SU. De kalles gjerne "saker av viktighet", altså temaer som påvirker hverdagen i barnehagen eller forholdet til foreldrene:

  • Med utgangspunkt i rammeplanen skal utvalget fastsette Årsplan for den pedagogiske virksomheten.
  • Utvalget skal få innsyn i forslag til budsjett, driftsendringer og arealutnyttelse.
  • Hvis barnehageeier skal søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning, må en uttalelse fra SU legges ved.
  • Dersom ikke barnehagen drives i tråd med gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og budsjett, kan samarbeidsutvalget melde fra til tilsynsmyndighetene. 

 Årshjul og vedtekter.docx

Hvordan skape et trygt og godt barnehagemiljø?

https://foreldreutvalgene.no/fub/materiell/hvordan-skape-et-trygt-og-godt-barnehagemiljo/

 

2023/2024

Fra foreldrerådet (dvs. alle foreldre)

Lindy K. Taraldsen Berge,

medlem (foresatt, Malene avd. Tyttebær)
lindy_taraldsen@hotmail.com mobil 952 61 477
 
  Henrikke Willard,
medlem (foresatt, Kaspian og Ulrik avd. Rognebær)
henrikke.willard@gmail.com mobil 482 10 442
 
 
  Hanne Kasti Ovesen, vara
(foresatt, Maja avd. Bjørnebær og Gustav avd. Tyttebær)
hanne_trygsland@hotmail.com  mobil 952 61 477
 
 
  Stine Gunvaldsen Pytten,
vara (foresatt, Maria og Nora avd. Blåbær)
stinel8@hotmail.com mobil 910 05 366
 

 

Fra de ansatte

 

Lise Trælandshei,

medlem (avd. Tyttebær)

 

Merete Hurvenes,

vara (avd. Blåbær)

 

Erling Ryeng,

vara (avd. Bjørnebær)

 

 

Terje Taxerås (daglig leder)

 

protokoll fra SU møte 24-1-24 

protokoll fra SU møte 10-4-24