Samarbeidsutvalg (SU) og foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet velger 2 representanter for ett år av gangen. Valget avholdes på høstens foreldremøte. Disse representantene sitter i barnehagens samarbeidsutvalg. SU skal ha 4 medlemmer, 2 foreldrerådsrepresentanter og 2 representanter fra de ansatte i barnehagen. For mer informasjon om foreldreråd og SU, se barnehagens vedtekter i linken nedenfor.

SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Det skal ha informasjon om budsjett og regnskap. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av SU. SU skal få seg forelagt og gokjenne årsplan og tilsynsrapporter. Foreldrerådet med SU har ansvar for sommerfest-arrangementet.

1.2.2022. vedtekter 

 

Hvordan skape et trygt og godt barnehagemiljø?

https://foreldreutvalgene.no/fub/materiell/hvordan-skape-et-trygt-og-godt-barnehagemiljo/

 

2022/2023:

Foreldregruppa:

Lindy K. Taraldsen Berge (foresatt, Malene avd. Tyttebær)

lindy_taraldsen@hotmail.com 952 61 477
 

Bjarne Tjønnhaug (foresatt, Sara avd. Rognebær)

bjarne.tjonnhaug@gmail.com 358 89 812
 

Cathrine Tangstad (foresatt, Alfred avd. Blåbær)

cathrine.tangstad@gmail.com 988 08 479
 

Hellen E Mosvold Pedersen (foresatt, Theodor avd. Bjærnebær)

hellenelisabeth@gmail.com 916 41 916

(2 er medlemmer, 2 vara, enda ikke avgjort hvem som er hva🙂)

 

De ansatte:

Merete Hurvenes, medlem (avd. Blåbær)

Kristin Jochumsen, medlem (avd. Tyttebær)

Anne Gerd Fossheim, vara (avd. Rognebær)

Anne Kari H Zaal, vara (avd. Bjørnebær)

 

Terje Taxerås (daglig leder)

 

Protokoll fra SU. møte 24. april 2022 SU. 21.4.22 protokoll

Protokoll fra SU. møte 7. juni 2022 7.6.22