Samarbeidsutvalg (SU) og foreldreråd

Samarbeidsutvalget (SU) I samarbeidsutvalget møtes daglig leder, foreldre/foresatte og ansatte for å snakke om saker som påvirker barnehagehverdagen til barna. Utvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det skal bestå av likt antall foreldre og ansatte, som velges for et år av gangen på høstens foreldremøte.

Vanlige oppgaver i SU:

  • Komme med råd og innspill til hverdagen i barnehagen.
  • Bidra til å løse konflikter på en god måte.
  • Diskutere barnehagens ideelle grunnlag og hvordan barnehagens formål ivaretas.

Det finnes noen saker som barnehageeier er lovpålagt å legge frem for SU. De kalles gjerne "saker av viktighet", altså temaer som påvirker hverdagen i barnehagen eller forholdet til foreldrene:

  • Med utgangspunkt i rammeplanen skal utvalget fastsette Årsplan for den pedagogiske virksomheten.
  • Utvalget skal få innsyn i forslag til budsjett, driftsendringer og arealutnyttelse.
  • Hvis barnehageeier skal søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning, må en uttalelse fra SU legges ved.
  • Dersom ikke barnehagen drives i tråd med gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og budsjett, kan samarbeidsutvalget melde fra til tilsynsmyndighetene.

1.2.2022. vedtekter 

 

Hvordan skape et trygt og godt barnehagemiljø?

https://foreldreutvalgene.no/fub/materiell/hvordan-skape-et-trygt-og-godt-barnehagemiljo/

 

2022/2023:

Foreldregruppa:

Lindy K. Taraldsen Berge, foresatt, Malene avd. Tyttebær, medlem

lindy_taraldsen@hotmail.com 952 61 477
 

Cathrine Tangstad, foresatt, Alfred avd. Blåbær, medlem

cathrine.tangstad@gmail.com 988 08 479
 

Hellen E Mosvold Pedersen, foresatt, Theodor avd. Bjørnebær, vara

hellenelisabeth@gmail.com 916 41 916

 

De ansatte:

Merete Hurvenes, medlem, avd. Blåbær

Kristin Jochumsen, medlem, avd. Tyttebær

Anne Gerd Fossheim, vara, avd. Rognebær

Anne Kari H Zaal, vara, avd. Bjørnebær

 

Terje Taxerås (daglig leder)

 

Protokoll fra SU-møte 24. april 2022 SU. 21.4.22 protokoll

Protokoll fra SU-møte 7. juni 2022 7.6.22

Protokoll fra SU-møte 12. desember 2022 protokoll 12.12.22

Protokoll fra SU-møte 27. februar 2023 Protokoll 27.2.2023

Protokoll fra SU-møte 20. april 2023 protokoll 20.4.23