Samarbeidsutvalg (SU) og foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet velger 2 representanter for ett år av gangen. Valget avholdes på høstens foreldremøte. Disse representantene sitter i barnehagens samarbeidsutvalg. SU skal ha 4 medlemmer, 2 foreldrerådsrepresentanter og 2 representanter fra de ansatte i barnehagen. For mer informasjon om foreldreråd og SU, se barnehagens vedtekter i linken nedenfor.

SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Det skal ha informasjon om budsjett og regnskap. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av SU. SU skal få seg forelagt og gokjenne årsplan og tilsynsrapporter. Foreldrerådet med SU har ansvar for sommerfest-arrangementet.

1.2.2022. vedtekter

 

Fra foreldregruppen 2021/2022:

 

Hellen E Mosvold Pedersen (mor til Jenny og Theodor)

hellenelisabeth@gmail.com

916 41 916

 

Benedicte gumpen Kvevik (mor til Elena og Samuel)

benedictegumpen@msn.com

913 86 664

 

 

Fra de ansatte:

Hanne Kari H Zaal (Bjørnebær)

 

Anne Gerd Fossheim (Rognebær)

 

Terje Taxerås (daglig leder)