Samarbeidsutvalg

Foreldreråd består av foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet velger 2 representanter for ett år av gangen. Valget avholdes på foreldremøte. Videre oppgaver; se vedtekter. Samarbeidsutvalg skal ha 4 medlemmer, 2 foreldrerådsrepresentanter og to fra de ansatte. Samarbeidsutvalget skal fremme samarbeid mellom foreldre og personalet, og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende. Videre oppgaver; se vedtekter.

Fra foreldregruppen 2020/2021:

 

Ann Malen Haugstvedt

anms23@me.com

414 96 623

 

Anne Gunn Langeid

annegunnlangeid@gmail.com

414 14 090 

 

 

Fra de ansatte:

Merete Hurvenes (Bjørnebær)

 

Anne Gerd Fossheim (Tyttebær)

 

Terje Taxerås (daglig leder)