Søk barnehageplass

Barnehagene i Kristiansand har felles søknadshåndtering.

Søk her: https://foresatt.visma.no/kristiansand

Frist for å søke barnehageplass er 1. mars hvert år. Søknader som registreres etter dette vil ikke ha rett til plass i hovedopptaket samme år, men det er likevel gode muligheter!

Når du er logget på Foreldreportalen kan du lese og besvare tilbud om plass, endre søknad, si opp plass og søke om endring av oppholdstid i barnehagen. Du kan også endre adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

Priser og redusert foreldrebetaling kan du få mer informasjon om her:

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/barnehage/priser-og-redusert-betaling/