Avdelingsbytte

Slik gjør vi det når et barn skal fra "liten" til "stor" avdeling