Styret ved Maurtua barnehage SA

Andelseiere som har barn i barnehagen, velger på årsmøte et styre bestående av fem personer, til å ivareta andelslagets interesse. Andelslagets styre er ansvarlig overfor årsmøte, som består av alle foreldre/andelshavere. For mer informasjon se vedtekter, selskapsvedteker og instruks for eierstyret

Maurtua barnehage SA 

Årsmøte 30. mars 2023 Protokoll m.sign

 

1.2.2022. vedtekter

Selskapsvedtekter fra september 2012

Instruks for eierstyret, 2023.pdf

 

Styret i Maurtua SA, 2023-2024

Bjarne Tjønnhaug

Rolle: Styreleder (1.4.2023-31.7.2025).

bjarne.tjonnhaug@gmail.com

 

Grete Lill Ausland Homme

Rolle: Styremedlem (frem til årsmøte 2024)

gretelillhomme@gmail.com

 

Marita Severeide Sætre

Rolle: Styremedlem (frem til årsmøte 2024)

frumarra_87@hotmail.com

 

Fredrik Jacobsen

Rolle: Styremedlem (frem til årsmøte 2025)

fredrik.friluft@gmail.com

 

Andreas Pedersen

Rolle: Styremedlem (frem til årsmøte 2025)

andreas_pedersen87@hotmail.com

 

Anne Gerd Fossheim

Rolle: Ansattes representant (frem til årsmøte 2025)

annegerd@maurtuabarnehage.no

 

Terje Taxerås

Rolle: Daglig leder

terje@maurtuabarnehage.no