/>

Styret 2021/2022

Styret Andelseiere som har barn i barnehagen, velger på årsmøte et styre bestående av fem personer, til å ivareta andelslagets interesse. Andelslagets styre er ansvarlig overfor årsmøte. Videre oppgaver; se vedtekter.

Styret i Maurtua SA

-      2021/2022

 

Preben Uppstad 

Rolle: Styreleder i perioden frem til barnehageåret 2020/2021 er slutt.

preben@sivcon.no

 

Kjell Rohde

kjell.rohde@outlook.com 

Rolle: styreleder (fra 1.8.2021 tom 1.7.2023).

 

Knut-Kristian Aas Bjørnstad

Rolle: nestleder

knut_aas@hotmail.com 

 

Gitte Mjåland

Rolle: Styremedlem i perioden frem til årsmøte 2023

Gitte_rostad@hotmail.com

 

Helene Aalbu Lindland

Rolle: Styremedlem i perioden frem til årsmåte 2022

helene_aalbu@hotmail.com

 

Grete Lill Ausland Homme

Rolle: Styremedlem i perioden frem til årsmøte 2022

gretelillhomme@gmail.com

 

Lise Trælandshei

Ansattes representant frem til august 2021.

 

Terje Taxerås

Daglig leder

M: 952 29 340

terje@maurtuabarnehage.no