Styret ved Maurtua barnehage SA

Har du barn i Maurtua barnehage er du også andelseier av barnehagen. Andelseierne velger medlemmer til barnehagens styret på årsmøte , som gjennomføres iløpet av mars måned. Styret skal sikre og ivareta andelslagets interesser. Styret er ansvarlig overfor årsmøte. For mer informasjon se vedtekter og instruks for eierstyret.

Maurtua barnehage SA 

Årsmøte 21. mars 2024, kl. 19.00

Protokoll årsmøte 2024

 

 

Ny styrerinstruks for eierstyret 2023

 

Styret i Maurtua SA, 2024-2025

Bjarne Tjønnhaug

Rolle: Styreleder 

bjarne.tjonnhaug@gmail.com

 

Fredrik Jacobsen

Rolle: Styremedlem 

fredrik.friluft@gmail.com

 

Kristin Sundt

Rolle: Styremedlem 

kristin.sundt@angelsen.me

 

Eivind Walskaar

Rolle: Styremedlem 

eivind.walskaar@gmail.com

 

Nina Tybakken Ropstad

Rolle: Styremedlem

Nina_tybakken@hotmail.com

 

Tanya Natalie Moe

Rolle: Vara (frem til årsmøte 2026)

tanya.n.moe@icloud.com

Mobil: 406 20 293

 

Anne Gerd Fossheim

Rolle: Ansattes representant 

annegerd@maurtuabarnehage.no

 

Terje Taxerås

Rolle: Daglig leder

terje@maurtuabarnehage.no