/>

Styret 2022/2023

Styret Andelseiere som har barn i barnehagen, velger på årsmøte et styre bestående av fem personer, til å ivareta andelslagets interesse. Andelslagets styre er ansvarlig overfor årsmøte. Videre oppgaver; se vedtekter.

Styret i Maurtua SA 

2022/2023

 

Kjell Rohde

Rolle: Styreleder (fra 1.8.2021 tom 1.7.2023).

Kjell.rohde@outlook.com

 

Knut-Kristian Aas Bjørnstad

Rolle: Nestleder (frem til april 2023)

Knut_aas@hotmail.com

 

Gitte Mjåland

Rolle: Styremedlem (frem til årsmøte 2023)

Gitte_ronstad@hotmail.com

 

Grete Lill Ausland Homme

Rolle: Styremedlem (frem til årsmøte 2024)

gretelillhomme@gmail.com

 

Marita Severeide Sætre

Rolle: Styremedlem (frem til årsmøte 2024)

FruMarra_87@hotmail.com

 

Anne Gerd Fossheim

Rolle: Ansattes representant (frem til august 2024)

annegerd@maurtuabarnehage.no

 

Terje Taxerås

Daglig leder

M: 952 29 340

terje@maurtuabarnehage.no