Styret 2020/2021

Styret Andelseiere som har barn i barnehagen, velger på årsmøte et styre bestående av fem personer, til å ivareta andelslagets interesse. Andelslagets styre er ansvarlig overfor årsmøte. Videre oppgaver; se vedtekter.

Styret i Maurtua SA

-      2020/2021

 

Preben Uppstad 

Rolle: Styreleder i perioden frem til årsmøte 2021.

preben@sivcon.no

  

Gitte Mjåland

Rolle: Styremedlem i perioden frem til årsmøte 2021

M: 99168833

Gitte_rostad@hotmail.com

 

Dagfinn Brokke

Rolle: Styremedlem i perioden frem til årsmøte 2021

M: 41488488

larsenxo@live.no

 

Helene Aalbu Lindland

Rolle: Styremedlem i perioden frem til årsmåte 2022

M: 90028598

helene_aalbu@hotmail.com

 

Grete Lill Ausland Homme

Rolle: Styremedlem i perioden frem til årsmøte 2022

M: 97514977

gretelillhomme@gmail.com

 

Lise Trælandshei

Ansattes representant frem til august 2020.

M: 95928210

 

Kjetil A. Hauge

Daglig leder

M: 90174647

kjetil@maurtuabarnehage.no