/>

Redusert foreldrebetaling og makspris

17. april ble forskrift om foreldrebetaling vedtatt endret og det innføres nasjonale regler for hvor mye foreldre med lav inntekt maks skal betale for en barnehageplass.

Fra 1. mai skal familier maksimalt betale 6 prosent av sin inntekt i foreldrebetaling. Det betyr at familier med samlet inntekt under 473.000 kr har rett på å søke redusert foreldrebetaling. Dette medfører at mange flere barn kommer inn under ordningen. 

Generelt om ordningen:

Søknadsfrist for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra 1. mai er 1. juni.

  •          Ved tildeling av barnehageplass i løpet av barnehageåret er søknadsfristen samme dato som    svarfrist for å motta plassen.
  •          Hovedregelen er at inntektsdokumentasjon er selvangivelsen fra året før. Selvangivelsen(e) skal vedlegges søknaden.
  •          Med inntekt menes all skattbar inntekt. Inntekten beregnes ut fra husholdningens inntekt.    Samboers inntekt medregnes (Så sant de har vært samboere i 12 av de siste 18 månedene)
  •          Det skal søkes om redusert foreldrebetaling til den kommunen der barnet er folkeregistrert.

NB! Maurtua barnehage hadde økt foreldrebetaling som sak på årsmøte 26. mars 2015 og følgende ble vedtatt: 

Sak 9: Foreldrebetaling

Styret i Maurtua foreslår å øke foreldrebetalingen fra 01.08.2015 til kr 2580.-

Dette ble enstemmig vedtatt.

Det vil si at Maurtua utsetter økningen til august. Kommunen økte makspris for full plass fra 1.5.2015.

For mer info klikk på denne linken: redusert foreldrebetaling