Søke plass og/eller søke redusert foreldrebetaling

Barnehagene i Kristiansand har felles søknadshåndtering. Det er kommunen som forvalter dette.

Klikk på denne linken for å søke plass:

https://kristiansandg2.ist-asp.com/NO01001-pub/login.htm

 

Frist for å søke barnehageplass er 1. mars hvert år. Søknader som registreres etter dette vil ikke ha rett til plass i hovedopptaket samme år.


Når du er logget på Foreldreportalen kan du lese og besvare tilbud om plass, endre søknad, si opp plass og søke om endring av oppholdstid i barnehagen. Du kan også endre adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

Priser og redusert foreldrebetaling kan du få mer informasjon om hvis du klikker på denne linken: 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/barnehage/priser-og-redusert-betaling/